Varatessa lippuja Kuopion kaupunginteatterilta, asiakkaan tiedot kirjataan teatterin lipunmyyntijärjestelmään. Järjestelmässä ylläpidetään Kuopion kaupunginteatterin asiakasrekisteriä.

 

Kuopion kaupunginteatterin asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista. Päivitetty 24.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Kuopion kaupunki / Kuopion kaupunginteatteri
(jäljempänä vain Kuopion kaupunginteatteri)
Y-tunnus 0171450-7
Niiralankatu 2
70600 Kuopio
teatteri(at)kuopio.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kuopion kaupunginteatteri
Hallintopäällikkö Anu Lehto-Korhonen
Puh. 044 718 2402
anu.lehto-korhonen(at)kuopio.fi

3. Rekisterin nimi
Kuopion kaupunginteatterin asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus ja pitämisen peruste
Rekisteri on perustettu Kuopion kaupunginteatterin ja sen yhteistyökumppaneiden asiakassuhteiden
hoitamista ja kehittämistä sekä markkinointia varten. Henkilötietoja käytetään muun muassa palveluiden
toteuttamiseen, kuten lippujen toimittamiseen ja laskutukseen, sekä asiakasviestintään. Asiakasviestintää voimme toteuttaa myös sähköisesti esimerkiksi ilmoitettaessa tapahtumaa koskevista muutoksista
tai mahdollisista peruutuksista. Tietoja voidaan käyttää myös analysointi- ja tilastointitarkoituksissa sekä
markkinatutkimuksissa. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Kuopion kaupunginteatterilla on oikeus julkaista asiakaspalvelurekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen tai korjata rekisterissä olevat virheelliset henkilötiedot ilmoittamalla siitä teatterille sähköpostitse teatteri@kuopio.fi tai olemalla yhteydessä rekisterin yhteyshenkilöön.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Postiosoite
Organisaatio ja asema
Tiedot varatuista ja/tai ostetuista tuotteista
Varausnumero
Asiakastunnus
Henkilön antama palauteteksti, kilpailuvastaus, katsojakommentti, kysymys, viesti tai palvelupyyntö
IP-osoite
Tietotekniset indeksinumerot ja tiivisteet
Tallennuksen ajankohta ja lokitiedot
Asiakassuhdetta koskevat tiedot
Mahdolliset luvat ja suostumukset
Muut henkilön antamat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan henkilöltä itseltään suoraan tai internetin kautta, sähköpostilla, puhelimitse tai muulla vastaavalla tavalla tai palvelujen käytön yhteydessä. Tietoja saadaan myös rekisterinkäsittelijän tai yhteistyökumppanin syöttäminä tai evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille paitsi Suomen viranomaisten vaatimuksesta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se
ole edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen
toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön
vaatimuksia.

9. Tietojen säilyttämisaika
Säilytämme asiakkaan tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 4 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

10. Henkilötietojen käsittelijät
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Kuopion kaupunginteatterin tai sen yhteistyökumppanin tai teknisen palveluntarjoajan tietojärjestelmien käyttöoikeuksia sekä salasanoja. Rekisterin käyttöoikeudet on Kuopion kaupunginteatterin sisällä rajattu henkilöihin, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterin tietojen käyttöä.

11. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Kuopion kaupunginteatterin käytössä, paitsi teatteri n käyttäessä ulkoista yhteistyökumppania palvelun tuottamiseksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Kuopion kaupunginteatterin tai sen yhteistyökumppaneiden ulkopuolelle, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Mikäli fuusioidumme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, asiakkaan henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Markkinointikampanjoissamme voidaan käyttää profilointia ja automaattista päätöksentekoa.

13. Evästeet ja selailun seuranta
Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Kuopion kaupunginteatterin ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

14. Sijaintitiedot
Käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi, kuten alueellisten sisältöjen tarjoamiseksi ja kohdennetun mainonnan esittämiseksi, edellyttäen, että käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen nimenomaisen suostumuksensa tai mikäli sijaintitiedot on tehty anonyymeiksi.

Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n ja WLAN-yhteyspisteiden ja matkapuhelinverkon tukiasemien sijaintien avulla. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista.

15. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää käsittelemästä häntä koskevia tietoja kohdassa 4 mainittuihin tarkoituksiin.
Tarkastus- ja korjauspyynnöt sekä ilmoitus kielto-oikeuden käyttämisestä tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Kuopion kaupunginteatteri / Tietosuoja
Niiralankatu 2
70600 Kuopio
tai
Sähköpostilla
teatteri(at)kuopio.fi
Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa Niiralankatu 2, 70600 Kuopio.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää sähköinen markkinointiviestintä jokaisen viestin lopussa olevan linkin kautta tai ilmoittamalla siitä sähköpostitse teatteri(at)kuopio.fi

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen ja/tai estää joidenkin palvelujemme käytön.

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista. Asetusten avulla käyttäjä voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa kaikista rekisterinpitäjän järjestelmistä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse teatteri(at)kuopio.fi

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse antanut rekisterinpitäjälle. Tietojen siirtopyynnöstä tulisi ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai yllä olevaan sähköpostiin.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai yllä olevaan sähköpostiin.

16. Rekisterin suojauksen periaatteet
Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa. Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään sähköisesti salasanalla ja käyttäjätunnuksella suojattuina. Rekisteriin on pääsy rekisterinpitäjän työntekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivilla, joille rekisterinpitäjä on myöntänyt oikeuden ja joille se on heidän työtehtäviensä hoitamiseksi tarpeen. Kuopion kaupunginteatteri edellyttää kaikilta manuaalisia
tai sähköisiä tietoja käsitteleviltä sitoutumista tietojen salassapitoon.

17. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

 

Kuopion kaupunginteatterin liput välitetään Lippupiste Oy:n järjestelmien kautta. Tässä linkki heidän tietosuojalausuntoonsa (avautuu uuteen välilehteen).