Hyvinvointia aivoille – aivoterveyden ja muistin ilta pe 20.9.2024 klo 16–19

Aivohommeli_fbnelio.png

Kuopion kaupunginteatterissa järjestetään perjantaina 20.9. tapahtuma, jossa tuodaan esille aivojen hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä asioita. Vapaa pääsy!


Tilaisuudessa jaetaan tietoa aivojen toiminnasta, auttavista tahoista ja hyvinvoinnista huolehtimisesta. On tärkeää, että muistisairauksia tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tieto tavoittaa ikääntyneet sekä heidän omaisensa.  Varhainen hoitoon hakeutuminen ja avun saanti mahdollistavat usein pidemmän kotona pärjäämisen ja paremman elämänlaadun. Erilaiset yhdistykset ja muut tahot ovat tärkeitä tiedon sekä tuen tarjoajia sairauksien tuomissa muutoksissa.

 • Luento: Asiaa aivoterveydestä ja muistista klo 17–18.
  Luennoitsijana on Mira Pitkälä, yleislääketieteen erikoislääkäri ja geriatrian erikoistuva lääkäri. Luennon jälkeen on aikaa kysyä kysymyksiä.

 • Illan teemaan liittyen teatterissa nähdään ISÄ-näytelmä klo 19. (Lippu ostettava erikseen.)
  Esitys kertoo muistisairaan Andrén tarinan. André haluaa pärjätä yksin kotona omillaan ja Anne-tytär on syystäkin huolissaan. Tuntuu kuin rakas ja jääräpäinen isä eläisi jo omassa, muistisairauden alati muuttuvassa maailmassaan. Lämmintä huumoria sisältävän näytelmän pääroolissa nähdään koko kansan suosikki ja roolistaan kehuttu Esko Roine. 

Tapahtumassa tavattavissa:

 • Pohjois-Savon hyvinvointialueen ikääntyneiden palvelut
  Erja Lindell, geriatrisen poliklinikan projektikoordinaattori, joka on työskennellyt muistikoordinaattorina useita vuosia. Lindell kertoo muistiasiakkaan hoitopolusta hyvinvointialueellamme, miten ja minne ohjaudutaan tutkimuksiin, millaisia tutkimuksia tehdään sekä miten seurannat järjestetään ja mitä kaikkea niissä huomioidaan.

 • Pohjois-Savon Muisti ry
  Eija Rytkönen, Ry:n Pohjois-Savon Muisti toiminnanjohtaja. Yhdistys ylläpitää maakunnallista asiantuntija- ja tukikeskus Muistiluotsia, joka tarjoaa apua ja tukea muistisairaille ja heidän läheisilleen. Toimipisteet ovat Iisalmi, Kuopio ja Varkaus. Pohjois-Savon Muisti Ry järjestää Muistikahvilatoimintaa eri puolilla maakuntaa, toteuttaa vertaistukiryhmiä ja toiminnallisia ryhmiä kuten laulu, peli ja liikunta sekä retkiä.
  Yhdistyksen työntekijät antavat neuvoa ja ohjausta sairauteen liittyvissä kysymyksissä. Palvelut täydentävät hyvinvointialueen muistisairaan ja läheisen palvelupolkua.

 • Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry
  Merja Kolehmainen, Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry:n puheenjohtaja. Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry on Aivoliiton AVH-yhdistys ja edustamme aivoverenkiertohäiriöihin sairastuneita. Yhdistyksen tarkoitus on edistäää yleistä aivoterveyttä ja ennaltaehkäistä aivoverenkiertohäiriöitä ja muita aivosairauksia Aivoliiton strategian mukaisesti.

 • Puijonlaakson apteekki ja Nutricia Souvenaid
  Farmaseutti Kati Kemppainen on paikalla matalan kynnyksen tiedon portailla, apteekin edustajana muistisairauksien hoitopolulta.  Turvallisen ja tutkitun tiedon jakaminen sekä hoitopoluista tiedottaminen on erittäin tärkeä asia.

 • Puijonlaakson apteekin vieraana on Kirsi Nyyssönen Nutricialta (Souvenaid).
  Souvenaid on kliininen ravintovalmiste, joka on suunniteltu erityisesti Alzheimerin taudin ruokavaliohoitoon. 
  ”Käypähoito-suosituksessa mainitaan, että erityisesti Alzheimerin taudin hoitoon suunnitellun kliinisen ravintovalmisteen käytöllä, voi olla vaikutusta taudin etenemiseen varhaisessa Alzheimer-tyyppisessä muistisairaudessa ja sen käyttö voi varhaisvaiheen sairaudessa hidastaa eräiden kognitio osa-alueiden heikentymistä.”

Tapahtuman järjestävät Kuopion kaupunginteatteri, Pohjois-Savon hyvinvointialueen ikääntyneiden palvelut, Pohjois-Savon Muisti ry, Pohjois-Savon AVH-yhdistys ry, Puijonlaakson apteekki ja Nutricia Souvenaid.

Valtakunnallista muistiviikkoa vietetään vuosittain Maailman Alzheimer-päivän (21.9.) yhteydessä.

 

 

Arvostelut

0 / 5
Ei arvosteluita.